Đoán điềm

 • Nháy mắt có thể nói lên điều gì

  Nháy mắt có thể nói lên điều gì

  Tùy thuộc bạn nháy mắt trái hay phải, vêo thời điểm nêo mê sẽ tiết lộ chuyện gì sẽ đến với bạn. Vui thôi nhé!

  Xem chi tiết »

 • Đoán điềm bị Nhảy műi

  Đoán điềm bị Nhảy műi

  Nhảy mũi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cűng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên nhảy műi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường: - Nhảy műi (một cái) có tài

  Xem chi tiết »

 • Đoán điềm Tai ù ( bị ù tai )

  Đoán điềm Tai ù ( bị ù tai )

  Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận. Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.

  Xem chi tiết »

 • Đoán điềm bị Thịt Giựt

  Đoán điềm bị Thịt Giựt

  Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cűng thế.

  Xem chi tiết »

 • Đoán điềm bị Hồi Hộp

  Đoán điềm bị Hồi Hộp

  Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cűng có lành, cűng có dữ.

  Xem chi tiết »

 • 1