Đặt tên theo khoa học

  • Phương pháp đặt tên hay theo con số

    Phương pháp đặt tên hay theo con số

    Dùng con số để đặt tên được ví như sợi chỉ xâu chuỗi những viên ngọc lại, tạo nên cái tên hoạt bát, sinh động. Họ tên mang hình tượng về con số có thể tạo nên hiệu quả bất ngờ. Con số có những ưu thế nhất định, có sức biểu cảm lớn mà các từ khác không thể phát huy được.

    Xem chi tiết »

  • 1